Bijzondere Algemene Voorwaarden

Artikel 1.             Toepasselijkheid

Sectie 1.01 Deze Bijzondere algemene voorwaarden zijn van toepassing op – en maken onlosmakelijk deel uit van – iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door Power2host Hosting te Zaandam verder te noemen “gebruiker”, te leveren producten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
Sectie 1.02 In deze algemene voorwaarden wordt met “de klant” bedoeld: iedere (rechts)persoon die bij of via gebruiker goederen bestelt en/of koopt.
Sectie 1.03 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 2  Bewindsvoering of onder curatele

Sectie 2.01 Indien Klant onder Curatele of bewindsvoering staat zijn er een Bijzondere Algemene Voorwaarden van toepassing. Klant is verplicht om aan te geven dat hij of zij onder bewindsvoering of onder curatele staan geregistreerd in het Centraal Curatele Bewindsregister (CCBR)

Sectie 2.02 Klant gaat akkoord dat wij het CCBR raadplegen als wij het vermoeden hebben dat er problematische betalingen voor gedaan hebben in het verleden en dat niet gemeld hebben bij aanvang van bestellen van producten en diensten bij Gebruiker.
Sectie 2.03 Gebruiker staat in zijn recht om elke dienst die klant heeft besteld maar onder sectie 1.02 voorkomt in de CCBR om afgenomen producten en diensten per direct te beëindigen. In sommige gevallen kan hiervan afgeweken worden zie Bijzondere Regeling
Sectie 2.04 Klant is verplicht om contact gegevens van hun bewindsvoerder of curator aan gebruiker te melden zodat gebruiker bij problemen contact op kunnen met desbetreffende bewindsvoerder of curator.

BAV is alleen van toepassing op natuurlijke personen die onder Curatele of bewind staan.

Artikel 3: Meldplicht van onder Curatele of bewindsvoering:

Sectie 3.01 Klant is ten alle tijden verplicht om aan te geven dat hij of zij geregistreerd staan als onder curatele of bewind in het Centraal Curatele Bewindsregister.

Sectie 3.02 Klant is tevens verplicht om bij bestellen van producten of diensten bij gebruiker hun NAW en geboorte datum op te geven, doet de klant dit niet kan gebruiker de bestelling niet in behandeling nemen en afwijzen. bij onjuiste NAW en geboortedatum worden alle bestellingen niet in behandeling genomen.

Sectie 3.03 Klant is verplicht om hun curator of bewindvoerder(st)er van voor aanvang bestellen van producten/diensten bij Gebruiker in te lichten en duidelijke afspraken hier over maken, dit voorkomt teleurstellingen bij de Klant en Gebruiker.

Sectie 3.04: Als de klant weet dat hun Bewindsvoerder of curator is vervangen door een collega vanwege ziekte of vakantie is het aan de klant zelf de verantwoording om goede afspraken te maken met plaatsvervanger en dit ook te melden bij gebruiker.

Artikel 4 Bepaling van bestelling voor Geregistreerde klant bij CCBR:

Sectie 4.01 Gebruiker heeft de maximale bestellingsbedrag vast gesteld op €100 incl btw, dit houd in dat de klant die geregistreerd staan bij CCBR geen bestellingen kunnen doen die boven totale factuurbedrag van €100 kunnen plaatsen, komt dit bedrag boven de 100 uit word de bestelling niet in behandeling genomen tenzij:

A. Officiële goedkeuring van klant’s Curator of Bewindvoerder(st)er Als er sprake is van een officiële goedkeuring van klant’s Curator of bewindvoerder(st)er is de klant verplicht om dit door te geven aan Gebruiker.
B. Dat het uiteindelijke maandbedrag gelijk of onder de maximale bestellingsbedrag van €100 uitkomt
C. De klant gaat akkoord met een standaard webhosting Pakket Budget Small en een goedkopere Domeinnaam die elk jaar in rekening word gebracht. Bij streaming diensten word altijd per maand in rekening gebracht en zal nooit hoger mogen worden dan maximale toestaande bestellingsbedrag van
€100
Sectie 4.03 Gebruiker kan in sommige gevallen afwijken van genoemde bedragen indien duidelijke afspraken zijn gemaakt tussen Gebruiker, klant en klant’s curator of Bewindvoerder(st)er.

Artikel 5 Credituren van Bestelling en vroegtijdig beëindigen van diensten


Sectie 5.01 Als klant vroegtijdig en binnen 14 dagen na plaatsen van bestelling hun Diensten en services willen annuleren kunnen ze hiervoor een email sturen naar info@power2hosting.nl met uw verzoek. Dan kunnen wij overgaan tot credituren van uw bestelling zoals gemeld staat bij onze Algemene voorwaarden artikel 4 sectie 4.03
Na 14 dagen vervalt uw aanspraak hierop
Sectie 5.02 Als klant hun diensten en services willen annuleren moeten ze aan het volgende eisen voldoen:

  • Alle facturen moeten betaald zijn, er mogen geen openstaande facturen zijn want die zijn dan meteen opeisbaar en dienen als nog betaald te worden.
  • Uw Bewindsvoerder of curator moet zelf contact opgenomen hebben met gebruiker met verzoek tot opheffing van alle diensten en domeinnaam.
  • zoals gemeld staat bij 5.01 mag de annulering niet plaats vinden na 14 dagen na plaatsen van bestelling en activering van diensten, gebeurt dit wel aanvaard klant dat er geen aanspraak gedaan kan worden op de Niet tevreden, geld terug garantie.

Sectie 5.03 Als klant hun authcode/verhuistoken opvraagt na 14 dagen kan men geen aanspraak doen op artikel 4 sectie 4.03 in verband beëindig van contract voor einde van lopende contract. Gebruiker is dan bevoegd om direct alle diensten op te schorsten of te beëindigen[There are no radio stations in the database]
WordPress and WHMCS integration by i-Plugins